Ferme - , Santa Cruz, à vendre

 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/9985d65d-5f1e-48ca-bf68-cc252af0fdab.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/0d240354-bfe3-4eea-8d90-900b777bdb66.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/9b9f3044-c1ea-49a0-8b1f-e3df6a99476d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/3fd79a2b-96f0-45b6-9c09-764d707126bc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/c15aaad0-8952-4b11-baee-3c9fc87df588.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/7889fc37-aa8b-4a2c-9dc1-ac10949e5b3b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/8d9ef4a8-cf40-41ee-8ee0-f352c0577875.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/b195e989-d515-4c73-9b2c-ec80ba9faea4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/67b2ed05-ac44-43c2-8058-97543e750e01.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/a6976b6f-a834-4428-824c-621a299812bb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/83aa4926-d2b8-47b3-8dc0-0b02a1afa710.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/52936be6-9a5f-4884-af8c-356370227c1a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/a682359d-2ca4-4fce-8884-9ac9ed20e8f2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/7dccea83-0be8-4cc8-b475-5a4db8794c75.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/fb1dc25d-b677-4cdc-ac6e-46bf1ed3b0ae.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/9aef6b3f-dc87-49c3-b2d2-5ddd1c45421e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/6716bf22-68fe-4906-8132-9b563b70fe87.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/d3d83f85-b832-458b-a44c-b8f9782b0fd2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/8e5ab231-9a18-4149-883f-c5dcfb16dcfe.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/6b74b841-f786-48f5-8dfb-2042eda09502.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/06d59db2-037e-406e-82ca-eac9bb5e33cb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/54e2913b-3636-485f-b03d-c16e7002cd8a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/079c0398-73c5-494f-903e-15957dd6c27d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/96820b63-ec80-40ed-931b-236696fac255.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/ada6fbaf-d76a-4c27-814a-b04ea271e0c3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/5f0116b0-da3d-4e77-9919-4dfb43d62418.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/4c68c1f7-22da-4786-9623-32069c848e41.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/12ecc01c-2af7-476e-9969-64ad77e08ca5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/98b1be67-436d-4aa0-9d05-7c572b0e1a54.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/02ac23d8-bdfe-40e6-953b-4d38e799c721.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/8b9ce379-6370-41b1-8641-e9912d721b4d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/c24d1fab-cdbe-40b8-9603-3e870d19e2ca.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/13a2dcce-fa92-49ad-84db-9b1555ad3d64.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/fc315c57-acf9-4923-8dec-27ba0f00ae1a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/fa3a6a0c-3814-495f-bd10-de570ad1131d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/24e4e70c-ff67-4a35-8300-6102b8f56b18.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/c7b774ac-d39e-4f7d-9d98-43f1d76476a6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/62cb0a34-78c0-4b4f-ab5f-483216714bb1.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/9985d65d-5f1e-48ca-bf68-cc252af0fdab.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/0d240354-bfe3-4eea-8d90-900b777bdb66.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/9b9f3044-c1ea-49a0-8b1f-e3df6a99476d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/3fd79a2b-96f0-45b6-9c09-764d707126bc.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/c15aaad0-8952-4b11-baee-3c9fc87df588.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/7889fc37-aa8b-4a2c-9dc1-ac10949e5b3b.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/8d9ef4a8-cf40-41ee-8ee0-f352c0577875.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/b195e989-d515-4c73-9b2c-ec80ba9faea4.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/67b2ed05-ac44-43c2-8058-97543e750e01.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/a6976b6f-a834-4428-824c-621a299812bb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/83aa4926-d2b8-47b3-8dc0-0b02a1afa710.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/52936be6-9a5f-4884-af8c-356370227c1a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/a682359d-2ca4-4fce-8884-9ac9ed20e8f2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/7dccea83-0be8-4cc8-b475-5a4db8794c75.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/fb1dc25d-b677-4cdc-ac6e-46bf1ed3b0ae.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/9aef6b3f-dc87-49c3-b2d2-5ddd1c45421e.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/6716bf22-68fe-4906-8132-9b563b70fe87.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/d3d83f85-b832-458b-a44c-b8f9782b0fd2.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/8e5ab231-9a18-4149-883f-c5dcfb16dcfe.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/6b74b841-f786-48f5-8dfb-2042eda09502.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/06d59db2-037e-406e-82ca-eac9bb5e33cb.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/54e2913b-3636-485f-b03d-c16e7002cd8a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/079c0398-73c5-494f-903e-15957dd6c27d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/96820b63-ec80-40ed-931b-236696fac255.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/ada6fbaf-d76a-4c27-814a-b04ea271e0c3.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/5f0116b0-da3d-4e77-9919-4dfb43d62418.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/4c68c1f7-22da-4786-9623-32069c848e41.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/12ecc01c-2af7-476e-9969-64ad77e08ca5.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/98b1be67-436d-4aa0-9d05-7c572b0e1a54.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/02ac23d8-bdfe-40e6-953b-4d38e799c721.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/8b9ce379-6370-41b1-8641-e9912d721b4d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/c24d1fab-cdbe-40b8-9603-3e870d19e2ca.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/13a2dcce-fa92-49ad-84db-9b1555ad3d64.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/fc315c57-acf9-4923-8dec-27ba0f00ae1a.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/fa3a6a0c-3814-495f-bd10-de570ad1131d.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/24e4e70c-ff67-4a35-8300-6102b8f56b18.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/c7b774ac-d39e-4f7d-9d98-43f1d76476a6.jpg
 • https://cdn.proppy.app/propertyphotos/1438/70e2b57c-7698-4790-a2f7-56db25b6e611/221371/62cb0a34-78c0-4b4f-ab5f-483216714bb1.jpg
 • 3
 • 3
 • 10000m2
 • 10000m2
Réf.: 245
Valeur de vente 650 000 €
 • 3
 • 3
 • 10000m2
 • 10000m2
Réf.: 245

Villa T3 António de Santo da Serra

3 chambres à coucher ; 3 salles de bains ; Jardin ; Vue sur la montagne.

Villa rustique incroyable « The Lake House », situé dans le lieu enchanté de António de Santo da Serra entouré d’espaces verts plus belles et uniques de l’île de Madère.
Le parcours de Golf, le club d’équitation et les restaurants d’excellence ne sont pas loin la propriété si vous avez plusieurs activités et endroits pour profiter.

La maison est faite avec des matériaux de très bonne qualité, en particulier le bois. Il est implanté sur un terrain d’une superficie totale de 10.000m2 et il est entouré par le charmant jardin de la Villa qui est très bien soigné et entretenu.

Il y a 3 chambres au total, deux d'entre eux dans la maison « principale » et l’autre dans une maison cottage qui est également équipée de cheminée et est très bien décorée.

Ce bel endroit plein de magie vous offre la tranquillité et la relaxation que vous avez besoin et devez être vu pour être cru.


Caractéristiques de l'établissement

 • Certification énergétique: C
 • Certification énergétique

Renseigner

Notre site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur. En utilisant le site Web, vous confirmez que vous acceptez l'utilisation de cookies conformément à notre politique de confidentialité.   Apprendre encore plus